ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมโครงการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 135 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 มิ.ย. 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเด็กวันเรียน/วัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1