ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบําเหน็จบำนาญ
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 86 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบําเหน็จบำนาญ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1