ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการพัฒนานักออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 300 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี