ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» เอกสารการเงิน » คุณลักษณะเฉพาะครุภณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1824 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2560

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ดนตรี ครุภัณฑ์การงานอาชีพ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ