ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1004 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2560

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑