ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1284 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2560

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ณ โรงเรียนบ้านบ้านฉา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา กล่าวรายงาน ในการนี้ ศูนย์ PEER Center อำเภอดอนสัก กำหนดจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ให้ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษกับทุกกลุ่มสาระ ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ๓. เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๙ คน วิทยากร จำนวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ คน