ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1035 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.ค. 2560

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป้าหมายผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ประเด็นที่ระดมความคิดเห็น ๑. มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบต่อนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการการรับนักเรียนอย่างไร ๒. การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ๓. มีความคิดเห็นอย่างไรในการนำผลคะแนน O-NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ และในที่ประชุม ประธานได้ให้ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐ และให้ร่วมเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑