ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 807 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2560

                      ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยากรโดย นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม และคณะ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนระดับประถมโรงเรียนละ ๑ คน โรงเรียนขยายโอกาสโรงละ ๒ คน โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของตัวแทนโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนคู่ขนาน ใน ๕ อำเภอ และในช่วงบ่ายเป็นการสรุปผลการประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรชัย ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรฺ์ธานี