ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1140 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2560

               วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานการประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการจัดงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละภาค ซึ่งภาคใต้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และแจ้งภารกิจที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑,๒,๓ สพม. เขต ๑๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ในระดับภูมิภาค และร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑