ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1048 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2560

                  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมณีโชติ แพเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรสดุดี" และรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบผู้ส่งผลงานแต่ละประเภท และปรึกษาหารือในหลักเกณฑ์การพิจารณา แบบประเมิน ณ ห้องประชุมมนินทร-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑