ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 มิ.ย. 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 มิ.ย. 2565
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระหวัง และรายงานผล...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 พ.ค. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 เม.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลราย...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มี.ค. 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 มี.ค. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 มี.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 มี.ค. 2565
ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มี.ค. 2565
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการรวมพลั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแว...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.พ. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.พ. 2565
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ธ.ค. 2564
ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ธ.ค. 2564
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2564
ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ปี 2564 ครั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ย. 2564
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2564
นักศึกษาปริญญาโทฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ต.ค. 2564
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ต.ค. 2564
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 30 รายการ)