ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการมีส่วนร่วม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 มิ.ย. 2565
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 มิ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 มิ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 มิ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 มิ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 พ.ค. 2565
ประชุมการจัดทำแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ค. 2565
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 พ.ค. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2565
ประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 คร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 เม.ย. 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 มี.ค. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 มี.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 มี.ค. 2565
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการรวมพลั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.พ. 2565
โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.พ. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.พ. 2565
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.พ. 2565
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายปี ปีกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.พ. 2565
ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ธ.ค. 2564
ประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ย. 2564
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 28 รายการ)