ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.256...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2565
ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับนโยบายแนวทางกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ย. 2565
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ย. 2565
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 พ.ย. 2565
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2565
พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2565
ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน ราง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 พ.ย. 2565
ประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 พ.ย. 2565
ประชุมโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2565
ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 พ.ย. 2565
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 พ.ย. 2565
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 พ.ย. 2565
ให้ข้อมูลในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 พ.ย. 2565
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 พ.ย. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2565
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ต.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ต.ค. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ต.ค. 2565
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ต.ค. 2565
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ต.ค. 2565
ประชุมทบทวน ปรับ/แก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทาง มาตรการ แล...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ต.ค. 2565
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ต.ค. 2565
หน้า 1 / 39 (ทั้งหมด 1159 รายการ)
1  2  3  ...  38  39  Next