ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2560
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุครูและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ต.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ย. 2560
เกษียณอายุราชการตามวาระวัย แต่สายใจผูกพันเรามั่นคง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2560
งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการขับเคลือนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2560
วันที่ 2 ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบดอกไม้จันทน์ให้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2560
ต้อนรับคณะ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ย. 2560
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ย. 2560
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2560
ประชุมชี้แจ้งการพัฒนาตนเองสู่สังคมประเทศไทย 4.0
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ส.ค. 2560
รับมอบชั้นวางหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ส.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ส.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ส.ค. 2560
ยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 ส.ค. 2560
ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ส.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2560
หน้า 23 / 26 (ทั้งหมด 751 รายการ)
Previous  1  2  ...  21  22   23  24  25  26  Next