ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณและการจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ต.ค. 2560
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ต.ค. 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2560
พิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ต.ค. 2560
ประชุมประธาน/เลขานุการ/ผู้ประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 7/2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
06 ต.ค. 2560
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี การรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สฎ.1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2560
พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2560
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุครูและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ต.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ย. 2560
เกษียณอายุราชการตามวาระวัย แต่สายใจผูกพันเรามั่นคง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2560
งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการขับเคลือนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2560
วันที่ 2 ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบดอกไม้จันทน์ให้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2560
ต้อนรับคณะ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
หน้า 27 / 30 (ทั้งหมด 884 รายการ)
Previous  1  2  ...  25  26   27  28  29  30  Next