ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ค. 2560
วันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
บรรยากาศงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ค. 2560
อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔๔ อัตรา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ค. 2560
ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
กิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 มิ.ย. 2560
กิจกรรมค่ายพัฒนาครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
หน้า 29 / 30 (ทั้งหมด 881 รายการ)
Previous  1  2  ...  27  28   29  30  Next