การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 มี.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์การบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.พ. 2563
การบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.พ. 2563
ร่วมปฏิบัติงานประจำร้านกาชาด ในงาน "ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563"
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.พ. 2563
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีุ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.พ. 2563
พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ม.ค. 2563
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ธ.ค. 2562
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ธ.ค. 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ธ.ค. 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ย. 2562
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 13 รายการ)