ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนวัดอุทยาราม เยี่ยมติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกระดับชั้น
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 พ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "เปิดเรือน เยือนบ้านหัวหมากบน HB OPEN HOUSE" ในวันที่ 25 กุมภาาพันธ์ 2563
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
27 ก.พ. 2563
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (ทุกวันศุกร์)
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
26 ธ.ค. 2562
โรงเรียนวัดภูเขาทอง กิจกรรมชวนน้องหิ้วปิ่นโตไปวัด วันที่ 26 พ.ย. 62
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
26 พ.ย. 2562
กิจกรรม..หิ้วปิ่นโตไปวัด.. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
20 พ.ย. 2562
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดของโรงเรียนวัดสมัยคงคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
11 พ.ย. 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โดย ร.ร.วัดประสพ
22 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระ ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาพนมวัง
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
11 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ไร้หลุม ไร้บ่อ
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปณาก่อตั้ง สพฐ. ปีที่ ๑๖
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” และ “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมโครงการ “รักแม่ รักษ์ทะเล”
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
14 ส.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
14 ส.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
12 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดประสพ
10 ก.ค. 2562
“หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันพระ”
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
09 ก.ค. 2562
สวดมนต์ไหว้พระ​สุดสัปดาห์​
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
สวดมนต์​ไหว้พระ​ อบรมคุณธรรม​ สุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
ร้อยรักสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.วัดประสพ
05 ก.ค. 2562
เครือข่ายเกาะพะงัน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัด”โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 มิ.ย. 2562
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
03 มิ.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
31 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools)
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาได้ร่วมกันไปไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
23 พ.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
22 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 ก.พ. 2562
โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
15 ก.พ. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
21 ม.ค. 2562
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสระ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระต้อนรับพระธุดงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
สวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
11 ม.ค. 2562
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ผลการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนราชา ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
09 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมมีจิตอาสา ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมขยะในมือท่าน ลงถังเถอะค่ะ
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมงานปีใหม่ 2562 โรงเรียนบ้านควนราชา
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
28 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนราชาได้ร่วมกันพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
25 ธ.ค. 2561
ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอดอนสัก มอบทุนการศึกษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
23 ธ.ค. 2561
การเข้าค่ายคุณธรรมเครือข่ายโรงเรียนท่าทองอุแท
โดย ร.ร.วัดประสพ
22 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกันปลูกต้นข้าวโพดเพื่อบำรุงทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ของโรงเรียนวัดปากคู
โดย ร.ร.วัดปากคู
07 ธ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 29/11/2561
โดย ร.ร.วัดปากคู
29 พ.ย. 2561
สอบธรรมศึกษาสนามโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 พ.ย. 2561
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน​ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 พ.ย. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
16 พ.ย. 2561
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และกวาดลานวัด ณ วัดกาญจนาราม
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
16 พ.ย. 2561
กิจกรรม "คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน"
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
15 พ.ย. 2561
ชวนน้องหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
08 พ.ย. 2561
นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม และสถานีแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
07 พ.ย. 2561
พิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนงบประมาณโดย สนง.ป.ป.ส.ภาค8 ให้กับโรงเรียนในอำเภอดอนสักจำนวน 19 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
โดย ร.ร.วัดคีรีวง
02 พ.ย. 2561
จดหมายข่าวบอกกล่าวเล่าเรื่องโรงเรียนวัดพุฒ
โดย ร.ร.วัดพุฒ
10 ต.ค. 2561
วันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านกงหนิงได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
08 ต.ค. 2561
โรงเรียนบ้านสันติสุขดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ปี 2561
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
04 ต.ค. 2561
งานมุฑิตาจิต ครูเกษียณ (ครูบุญช่วย กังสุกุล)
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
27 ก.ย. 2561
วันรับตายาย ของการทำบุญช่วงประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
26 ก.ย. 2561
ร่วมกันทำความสะอาด ที่สำนักสงฆ์คีรีรอบสัมพันธ์
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
25 ก.ย. 2561
“โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
23 ก.ย. 2561
โรงเรียนบ้านกงหนิง นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมวันพระ
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
23 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรม ทั้งหมด 5 โครงงาน โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
22 ก.ย. 2561
นักเรียนทำความดี พบเงิน 2000 บาท ส่งมอบคืนเจ้าของ
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ย. 2561
ค่ายยุวชนคุณธรรม “คนดีศรีชัยคราม” วันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
10 ก.ย. 2561
โรงเรียนวัดบางใบไม้จัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 1 “
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
10 ก.ย. 2561
ค่ายพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
09 ก.ย. 2561
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
09 ก.ย. 2561
กิจกรรม “ทำความสะอาดเขตพื้นที่ฯ”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
09 ก.ย. 2561
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
08 ก.ย. 2561
กิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โรงเรียนวัดนทีคมเขต
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
07 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนวัดดอนยาง
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
06 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
06 ก.ย. 2561
ค่ายยุวชนคนคณธรรมโรงเรียนวัดกงตาก
โดย ร.ร.วัดกงตาก
06 ก.ย. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
03 ก.ย. 2561
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
30 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
บวร.ร. ต้นแบบระดับประเทศ
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
นำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนบ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปฐมวัย รร.บ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม..โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
28 ส.ค. 2561
ค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม เครือข่ายสมุย 2
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
20 ส.ค. 2561
กิจกรรมต่อต้านยาเสพย์ติดโรงเรียนบ้านหาดงาม ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านหาดงาม ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ส.ค. 2561
ประชุมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม เครือข่ายสมุย 2
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
16 ส.ค. 2561
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
โดย ร.ร.บ้านบางสำโรง
15 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
14 ส.ค. 2561
โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
13 ส.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
12 ส.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
11 ส.ค. 2561
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ” โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
11 ส.ค. 2561
กิจกรรมสนทนาธรรมสุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านเกาะพลวย
11 ส.ค. 2561
ค่ายวิชาการบูรณาการกิจกรรมภาษาอังกฤษอาเซียน และโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
10 ส.ค. 2561
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
09 ส.ค. 2561
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
06 ส.ค. 2561
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม
โดย ร.ร.วัดปากคู
06 ส.ค. 2561
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
โดย ร.ร.บ้านมะม่วงหวาน
03 ส.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านมะม่วงหวาน
03 ส.ค. 2561
การประชุมปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
02 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านดอนหลวง
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
02 ส.ค. 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
02 ส.ค. 2561
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
02 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนบ้านไสตอ
โดย ร.ร.บ้านไสตอ
02 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ใหลวงรัชกาลที่ 10
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
01 ส.ค. 2561
เตรียมสถานที่การประชุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจัดนิทรรศการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
31 ก.ค. 2561
กิจกรรมอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดปากคู
31 ก.ค. 2561
โรงเรียนวัดแจ้ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดแจ้ง
31 ก.ค. 2561
กิจกรรมอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ของโรงเรียนบ้านคีรีรอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
31 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านบ่อผุด ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
31 ก.ค. 2561
โรงเรียนวัดนทีคมเขตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
29 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านบางรักษ์
27 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
โดย ร.ร.บ้านบางรักษ์
27 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
27 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
27 ก.ค. 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
27 ก.ค. 2561
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
27 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนวัดนทีคมเขต ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
27 ก.ค. 2561
“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ๒๕๖๑” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ฟังธรรม และเวียนเทียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีโบราณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 2561
โรงเรียนวัดประสพ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โดย ร.ร.วัดประสพ
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๑ โรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
โดย ร.ร.บ้านแม่โมกข์
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๖๑ โรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 61 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
โดย ร.ร.บ้านม่วงลีบ
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดบ้านใน
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 61 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
26 ก.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาล้อม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดคงคาล้อม
โดย ร.ร.วัดคงคาล้อม
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านใต้
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบางใบไม้ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
26 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน ร่วมกับสถานประกอบการ แห่เทียนพรรษา 2561
โดย ร.ร.บ้านท้องนายปาน
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินเทพยวรางกูร
โดย ร.ร.บ้านม่วงลีบ
25 ก.ค. 2561
ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบทอดศาสนาอันยาวไกล
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
25 ก.ค. 2561
กีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรง วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
โดย ร.ร.บ้านบางสำโรง
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้าง เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
โดย ร.ร.วัดคงคาล้อม
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2561
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
25 ก.ค. 2561
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
25 ก.ค. 2561
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเเละเเห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดสันติวราราม
25 ก.ค. 2561
จิตอาสาพัฒนาวัด
โดย ร.ร.บ้านกำสนประชาสรรค์
24 ก.ค. 2561
ออมทรัพย์รวมใจ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ วิถีธรรม
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
ตามรอยพ่อ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
NO SMOKE!
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
พลังงานสัญจร
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
โดย ร.ร.วัดสิงขร
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมประหยัดพลังงานในสถานศึกษา
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดยางหมู่ โรงเรียนบ้านไสตอ
โดย ร.ร.บ้านไสตอ
18 ก.ค. 2561
น้อมจิตบูชา
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
18 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร ร่วมกับคนในชุมชน
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมจิตอาสา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2561
โครงงานออมทรัพย์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
18 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
ธรรมะสวัสดี!!
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมยิ้มไหว้ สดใส ทักทายด้วยรัก
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีศาสนา
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
17 ก.ค. 2561
“โครงงานคัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมพระสอนนักเรียน
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
17 ก.ค. 2561
วิธีพุทธสุดใจ แห่เทียนเปิดไฟ สว่างธรรม ร.ร. บ้านปากกะแดะ
โดย ร.ร.บ้านปากกะแดะ
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ
โดย ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านวังหวาย
โดย ร.ร.บ้านวังหวาย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านศิลางาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดวังไทร ตอน “รองเท้าเข้าแถว”
โดย ร.ร.วัดวังไทร
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดนอก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมศึกษา รร.บ้านห้วยโศก
โดย ร.ร.บ้านห้วยโศก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมรับศีลถวายเพลพระ
โดย ร.ร.วัดบุญบันเทิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านสันติสุข “โครงงานโรงเรียนและชุมชุนปลอดขยะ”
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กยุค 4.0
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนบ้านควนนิมิต
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
17 ก.ค. 2561
สมาธิยามเช้า
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
นำเสนอกิจกรรมสถานศึกษาศีล 5 ของโรงเรียน
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ค. 2561
รับการนิเทศ ติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านน้ำฉา
17 ก.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมความรู้ความเข้าใจมารยาทไทย
โดย ร.ร.บ้านท่าเสาเภา
17 ก.ค. 2561
อนุรักษ์ต้นไม้
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โครงงานสร้างระเบียบวินัยในใจตน
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)
โดย ร.ร.บ้านอ่างทอง
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนนนิคมสร้างตนเอง เข้าค่ายพุทธบุตร…ประจำปี 2561
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านดอนสน
โดย ร.ร.บ้านดอนสน
17 ก.ค. 2561
วันวิสาขบูชาพุทธบารมี
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง รวมพลังรักษ์สะอาด
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระ
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธในโรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหาดงาม
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำพาใจใสสะอาด
โดย ร.ร.บ้านไสใน
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โดย ร.ร.บ้านเกาะนกเภา
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าวัดในวันพระ
โดย ร.ร.วัดแจ้ง
17 ก.ค. 2561
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชายเลน “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณครั้งที่ ๑๑”
โดย ร.ร.บ้านท่าโพธิ์
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านนางกำ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม ณ เวียงธรรม”
โดย ร.ร.วัดคีรีวงการาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมการไหว้ครู ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘
โดย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา88
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี
17 ก.ค. 2561
“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
17 ก.ค. 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
โดย ร.ร.วัดกลางใหม่
17 ก.ค. 2561
“กิจกรรมวันล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ”
โดย ร.ร.วัดพุฒ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมไปวัดในวันธรรมะสวนะและรักความเป็นไทย
โดย ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวัดสมหวัง
โดย ร.ร.วัดสมหวัง
17 ก.ค. 2561
การประชุม Video conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
15 ก.ค. 2561
เข้าค่ายธรรมะที่เวียงธรรม นักเรียน ป.6
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
17 มิ.ย. 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ธ.ค. 2560
เดินรับบริจาคเงินโครงการก้าวคนละก้าว
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
14 พ.ย. 2560
สอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560 สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
09 พ.ย. 2560
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
03 พ.ย. 2560
การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและผู้บริหารสถานศึกษา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ก.ย. 2560
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
23 ส.ค. 2560