ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
04 ต.ค. 2564
คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุทยารามเยี่ยมบ้านนัก...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
22 มิ.ย. 2564
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุรา...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 ก.พ. 2564
โครงการร่วมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ วัดอุทยาราม
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสุชน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ร.ร.บ้านสุชน
05 ก.พ. 2564
สถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
21 พ.ย. 2563
ฝึกสมาธิเบื้องต้น
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
โครงการมัคค์น้อย เกาะพลวย ณ ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพลว...
โดย ร.ร.บ้านเกาะพลวย
10 พ.ย. 2563
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็...
โดย ร.ร.วัดประสพ
13 ก.ย. 2563
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร...
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมสอนน้องซ้ำ ซ้ำทวนให้น้องจำ เพื่อน้องนั้นอ่านเขียนได้
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
17 ส.ค. 2563
โครงการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
11 ส.ค. 2563
โรงเรียนบ้านกงหนิง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนก่อนวันเ...
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
29 ก.ค. 2563
คณะครู นักเรียน รร.วัดอุทยาราม ถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
23 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
10 ก.ค. 2563
คณะครู นักเรียน รร.บ้านห้วยเสียด ถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
06 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ถวายเทียนพรร...
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
03 ก.ค. 2563
โรงเรียนวัดบ้านใน รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก นายเลอศักดิ์ ร...
โดย ร.ร.วัดบ้านใน
01 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 1/2562 (เนื่อ...
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
30 มิ.ย. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
30 มิ.ย. 2563
คณะครูโรงเรียนวัดอุทยาราม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วง COVID-...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
08 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนบ้...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 มิ.ย. 2563
ผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนวัดอุทยาราม เยี่ยมติดตามการเรีย...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 พ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "เปิดเรือน ...
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
27 ก.พ. 2563
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ช่วยงานวัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
22 ก.พ. 2563
วันมาฆบูชา โรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
19 ก.พ. 2563
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ร่วมบุญ ผ้าห่มพระธาตุ วั...
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 ก.พ. 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดสมัยคงคา ปี 2563
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 ก.พ. 2563
หน้า 1 / 10 (ทั้งหมด 280 รายการ)
1  2  3  ...  9  10  Next