ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนราชาได้ร่วมกันพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
25 ธ.ค. 2561
ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอดอนสัก มอบทุนการศึกษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
23 ธ.ค. 2561
การเข้าค่ายคุณธรรมเครือข่ายโรงเรียนท่าทองอุแท
โดย ร.ร.วัดประสพ
22 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกันปลูกต้นข้าวโพดเพื่อบำรุงทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ของโรงเรียนวัดปากคู
โดย ร.ร.วัดปากคู
07 ธ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 29/11/2561
โดย ร.ร.วัดปากคู
29 พ.ย. 2561
สอบธรรมศึกษาสนามโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 พ.ย. 2561
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน​ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 พ.ย. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
16 พ.ย. 2561
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และกวาดลานวัด ณ วัดกาญจนาราม 
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
16 พ.ย. 2561
กิจกรรม "คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน"
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
15 พ.ย. 2561
ชวนน้องหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
08 พ.ย. 2561
นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม และสถานีแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
07 พ.ย. 2561
พิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนงบประมาณโดย สนง.ป.ป.ส.ภาค8 ให้กับโรงเรียนในอำเภอดอนสักจำนวน 19 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
โดย ร.ร.วัดคีรีวง
02 พ.ย. 2561
จดหมายข่าวบอกกล่าวเล่าเรื่องโรงเรียนวัดพุฒ
โดย ร.ร.วัดพุฒ
10 ต.ค. 2561
วันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านกงหนิงได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
08 ต.ค. 2561
โรงเรียนบ้านสันติสุขดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ปี 2561
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
04 ต.ค. 2561
งานมุฑิตาจิต ครูเกษียณ (ครูบุญช่วย กังสุกุล)
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
27 ก.ย. 2561
วันรับตายาย ของการทำบุญช่วงประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
26 ก.ย. 2561
ร่วมกันทำความสะอาด ที่สำนักสงฆ์คีรีรอบสัมพันธ์
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
25 ก.ย. 2561
“โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
23 ก.ย. 2561
โรงเรียนบ้านกงหนิง นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมวันพระ
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
23 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรม ทั้งหมด 5 โครงงาน โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
22 ก.ย. 2561
นักเรียนทำความดี พบเงิน 2000 บาท ส่งมอบคืนเจ้าของ
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ย. 2561
ค่ายยุวชนคุณธรรม “คนดีศรีชัยคราม” วันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
10 ก.ย. 2561
โรงเรียนวัดบางใบไม้จัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 1 “
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
10 ก.ย. 2561
ค่ายพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
09 ก.ย. 2561
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
09 ก.ย. 2561
กิจกรรม “ทำความสะอาดเขตพื้นที่ฯ”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
09 ก.ย. 2561
หน้า 4 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2  3   4  5  6  ...  9  10  Next