ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
08 ก.ย. 2561
กิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โรงเรียนวัดนทีคมเขต
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
07 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนวัดดอนยาง
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
06 ก.ย. 2561
โครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
06 ก.ย. 2561
ค่ายยุวชนคนคณธรรมโรงเรียนวัดกงตาก
โดย ร.ร.วัดกงตาก
06 ก.ย. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
03 ก.ย. 2561
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
30 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
30 ส.ค. 2561
บวร.ร. ต้นแบบระดับประเทศ
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
นำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนบ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปฐมวัย รร.บ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านโพหวาย
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
28 ส.ค. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม..โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
28 ส.ค. 2561
ค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม เครือข่ายสมุย 2
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
20 ส.ค. 2561
กิจกรรมต่อต้านยาเสพย์ติดโรงเรียนบ้านหาดงาม ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านหาดงาม ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ส.ค. 2561
ประชุมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม เครือข่ายสมุย 2
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
16 ส.ค. 2561
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
โดย ร.ร.บ้านบางสำโรง
15 ส.ค. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
14 ส.ค. 2561
โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
13 ส.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
12 ส.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
11 ส.ค. 2561
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ” โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
11 ส.ค. 2561
กิจกรรมสนทนาธรรมสุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านเกาะพลวย
11 ส.ค. 2561
ค่ายวิชาการบูรณาการกิจกรรมภาษาอังกฤษอาเซียน และโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
10 ส.ค. 2561
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
09 ส.ค. 2561
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
06 ส.ค. 2561
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม
โดย ร.ร.วัดปากคู
06 ส.ค. 2561
หน้า 5 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2  ...  3  4   5  6  7  ...  9  10  Next