ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 61 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
26 ก.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาล้อม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดคงคาล้อม
โดย ร.ร.วัดคงคาล้อม
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านใต้
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบางใบไม้ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
26 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน ร่วมกับสถานประกอบการ แห่เทียนพรรษา 2561
โดย ร.ร.บ้านท้องนายปาน
26 ก.ค. 2561
กิจกรรมปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินเทพยวรางกูร
โดย ร.ร.บ้านม่วงลีบ
25 ก.ค. 2561
ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบทอดศาสนาอันยาวไกล
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
25 ก.ค. 2561
กีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรง วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
โดย ร.ร.บ้านบางสำโรง
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้าง เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
โดย ร.ร.วัดคงคาล้อม
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2561
โดย ร.ร.บ้านดอนเสาธง
25 ก.ค. 2561
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
25 ก.ค. 2561
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเเละเเห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดสันติวราราม
25 ก.ค. 2561
จิตอาสาพัฒนาวัด
โดย ร.ร.บ้านกำสนประชาสรรค์
24 ก.ค. 2561
ออมทรัพย์รวมใจ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ วิถีธรรม
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
ตามรอยพ่อ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
NO SMOKE!
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
พลังงานสัญจร
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
โดย ร.ร.วัดสิงขร
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมประหยัดพลังงานในสถานศึกษา
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดยางหมู่ โรงเรียนบ้านไสตอ
โดย ร.ร.บ้านไสตอ
18 ก.ค. 2561
น้อมจิตบูชา
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
18 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร ร่วมกับคนในชุมชน
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมจิตอาสา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2561
โครงงานออมทรัพย์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
18 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
ธรรมะสวัสดี!!
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
17 ก.ค. 2561
หน้า 7 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2  ...  5  6   7  8  9  10  Next