ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมยิ้มไหว้ สดใส ทักทายด้วยรัก
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีศาสนา
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
17 ก.ค. 2561
“โครงงานคัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมพระสอนนักเรียน
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
17 ก.ค. 2561
วิธีพุทธสุดใจ แห่เทียนเปิดไฟ สว่างธรรม ร.ร. บ้านปากกะแดะ
โดย ร.ร.บ้านปากกะแดะ
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ
โดย ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านวังหวาย
โดย ร.ร.บ้านวังหวาย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านศิลางาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดวังไทร ตอน “รองเท้าเข้าแถว”
โดย ร.ร.วัดวังไทร
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดนอก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมศึกษา รร.บ้านห้วยโศก
โดย ร.ร.บ้านห้วยโศก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมรับศีลถวายเพลพระ
โดย ร.ร.วัดบุญบันเทิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านสันติสุข “โครงงานโรงเรียนและชุมชุนปลอดขยะ”
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กยุค 4.0
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนบ้านควนนิมิต
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
17 ก.ค. 2561
สมาธิยามเช้า
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
นำเสนอกิจกรรมสถานศึกษาศีล 5 ของโรงเรียน
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ค. 2561
รับการนิเทศ ติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านน้ำฉา
17 ก.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมความรู้ความเข้าใจมารยาทไทย
โดย ร.ร.บ้านท่าเสาเภา
17 ก.ค. 2561
หน้า 8 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2  ...  6  7   8  9  10  Next