ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รับฟังความคิดเห็น

เสนอความคิดเห็น

เรื่อง
โดย
ตอบ
เข้าชม
การประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 19.49 น.
จิรพรรณ สิกขวัฒน์ 19
การทำกิจกรรมหน้าเสาธง ของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 17.14 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์17
การประชุมออนไลน์ การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
เมื่อ 7 ส.ค. 2564 เวลา 13.48 น.
จิรพรรณ สิกขวัฒน์ 1122
การส่งงานล่าช้า
เมื่อ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 07.00 น.
นางสุณี รักเมือง ติจันทึก1317
ต้องการให้มี DLTV แวนไว้หน้าเว็บบอร์ดเหมือนเดิม
เมื่อ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09.34 น.
นางสุณี รักเมือง ติจันทึก1288
อยากให้เชิญ อ.พรพิไล เลิศวิชา มาจัดอบรมค่ะ
เมื่อ 22 ก.ค. 2562 เวลา 17.49 น.
ครูท่านหนึ่ง1769
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 6 รายการ)