ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชื่อ-นามสกุล * :

อีเมล * :

หัวข้อ * :

แสดงความคิดเห็น * :

รหัสยืนยัน :

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ตั้ง
ในวันและเวลาราชการ
 
2. ทางไปรษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขจ 1
เลขที่ 389/5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
 
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร 
หมายเลข 077-273298 , 077-273030 และ 077-281635
FAX หมายเลข 077-273071
 
4. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
5. ส่งความคิดเห็นโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โทรศัพท์หมายเลข 077-273071
 
6. ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผ่านทางเว็บไซต์ 
7. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) surat1@surat1.go.th