ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
กรุณาระบุคำถาม อธิบายคำถาม ให้ละเอียด เพื่อความชัดเจนในการให้คำตอบจากเรา

ชื่อ - สกุล *

อีเมล *

หัวข้อ *

เรื่องที่ต้องการสอบถาม *

รหัสยืนยัน


ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
1. ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ณ ที่ตั้ง
ในวันและเวลาราชการ
 
2. ทางไปรษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขจ 1
เลขที่ 389/5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
 
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร 
หมายเลข 077-273298 , 077-273030 และ 077-281635
FAX หมายเลข 077-273071
 
4. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
5. ติดต่อสอบถามโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โทรศัพท์หมายเลข 077-272864
 
6. ทางกระดานถามตอบ Q&A สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผ่านทางเว็บไซต์ 
7. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) surat1@surat1.go.th