ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,829 ครั้ง

 1. ข้อมูลที่ตั้ง จำนวนนักเรียน  ครู

2. สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามเพศ

3. จำนวนนักเรียนปี 259 -2561 แยกตามเครือข่าย

4. จำนวนนักเรียนตามรายชั้นเรียน

5. จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ

6.  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน

7. โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ำกว่า 120 คน

8. โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียน  121 - 600 คน

9. โรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียน 601 - 1500 คน

10 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1501 ขึ้นไป

11. โรงเรียนขยายโอกาส

12. อัตราครู 61

13. ผลการประเมินระดับชาติ O-NET และ NationalTest : NT