ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ช่องทางการร้องเรียน
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 1534 ครั้ง

ช่องทางการร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณที่ตั้ง 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1
ในวันและเวลาราชการ
 
2. ทางไปรษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขจ 1
เลขที่ 389/5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
 
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร 
หมายเลข 077-273298 , 077-273030 และ 077-281635
FAX หมายเลข 077-273071
 
4. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
5. ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โทรศัพท์หมายเลข 077-273071
 
6. ทางกระดานร้องเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผ่านทางเว็บไซต์  gg.gg/csurat1 (คลิก)
หรือ QR Code
                       
7. ทางไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  complain@surat1.go.th