ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,486 ครั้ง

 1. ข้อมูลที่ตั้ง จำนวนนักเรียน จำนวนครู

2. จำนวนนักเรียนปี 2559-2560

3. สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามเพศ

4. จำนวนนักเรียนแยกรายชั้น

5. จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ

6. จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน

7. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน

8. โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121-600 คน

9. โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน 601-1500 คน

10. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน 1501 คนขึ้นไป

11. โรงเรียนขยายโอกาส