ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล สารสนเทศปีการศึกษา 2562
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 5,307 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564107
2 ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564790
3 1. รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3839
4 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6816
5 3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3729
6 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562997
7 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1-2/2562641