ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 494 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย160
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ134
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร91
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี134
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต126
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร127
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี141
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3134
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4146
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต110
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ173
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม129
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง178
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต106
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน127
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม172
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ143
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส52
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต57
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 54