ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 263 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประกาศ สพป.สฎ1 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต395
2 ประกาศ สพป.สฎ1 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต372
3 ประกาศ สพป.สฎ1 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต355
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต175