ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,094 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์117
2 คู่มือการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง141
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัย130
4 คู่มือการดำเนินการอุทธรณ์121
5 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์128
6 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่122
7 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน117
8 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา111
9 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน225
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน152
11 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน เอกสารแนบ4166
12 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน163
13 มาตรการเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัย122
14 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นแชร์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา121