ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 251 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562235
2 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)235
3 พิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา192