ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3,075 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2566218
2 รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2565318
3 รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2564602
4 รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 25632,759