ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คณะ ก.ต.ป.น.
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,396 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564734
2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564577
3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563799
4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563505
5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25631,996
6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563484
7 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/25621,087
8 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562923
9 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 1,065
10 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 904
11 รายงานการประชุมครั้งที่5/25611,056
12 รายงานการประชุมครั้งที่4/25611,096
13 รายงานการประชุมครั้งที่3/25611,105
14 รายงานการประชุมครั้งที่2/25611,317
15 รายงานการประชุมครั้งที่1/25611,222
16 รายงานการประชุมครั้งที่ 21,677
17 รายงานการประชุมครั้งที่ 11,523