ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 10,449 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2566179
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2566158
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2565402
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565592
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565681
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565716
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564850
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,551
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25631,281
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,400
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25621,124
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,468
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,820
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25612,042
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25611,114
16 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,466
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25614,336
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,745
19 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,485
20 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,960
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,951
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,650
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,419
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,508
25 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25602,284
26 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,493
27 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25592,515
28 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25593,183
29 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,288
30 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,885
31 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25592,243
32 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,287
33 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25592,060
34 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,645
35 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,280
36 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,400
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,466
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,881
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,844
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255812,222
41 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,376
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,836
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25582,141
44 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,309
45 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,879
46 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,322
47 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,726