ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3244 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256225
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562216
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562508
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561604
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561317
6 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ309
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561451
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611401
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 422
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 589
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560690
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560906
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560580
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560587
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560681
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560777
17 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559729
18 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559927
19 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559387
20 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559577
21 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559476
22 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559811
23 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559616
24 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559606
25 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559413
26 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559494
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558423
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558599
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558456
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25588941
31 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558435
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558557
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558513
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558458
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558456
36 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558501
37 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557563