ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3031 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562146
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562436
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561519
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561286
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ273
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561380
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611290
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 378
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 545
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560638
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560825
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560544
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560555
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560630
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560721
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559678
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559855
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559370
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559543
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559435
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559712
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559559
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559560
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559392
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559441
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558379
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558530
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558396
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25585664
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558396
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558514
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558463
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558419
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558427
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558453
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557513