ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,571 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/256594
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565125
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564469
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564783
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563690
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,024
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562770
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,879
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,018
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,720
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561840
12 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,175
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,251
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,066
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,188
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,613
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,314
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,182
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,138
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,156
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,649
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,980
23 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,781
24 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,480
25 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559968
26 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,469
27 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,734
28 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,929
29 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,742
30 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,830
31 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559961
32 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,134
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,138
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,437
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,475
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,740
37 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558961
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,469
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,494
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558997
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,446
42 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,030
43 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,325