ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 10,987 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2567113
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2566334
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2566259
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2565517
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565697
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565842
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565848
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564945
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,705
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25631,412
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,513
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25621,231
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,649
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,972
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25612,160
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25611,223
17 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,575
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25614,529
19 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,926
20 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,600
21 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 2,041
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25603,078
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,788
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,530
25 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,630
26 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25602,420
27 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,659
28 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25592,669
29 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25593,330
30 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,401
31 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25592,049
32 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25592,377
33 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,428
34 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25592,167
35 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,791
36 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,372
37 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,504
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,580
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,994
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,954
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255812,372
42 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,486
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,944
44 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25582,273
45 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,435
46 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25582,004
47 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,439
48 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,858