ดาวน์โหลดเอกสาร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,154 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256349
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562227
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562528
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562960
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561935
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561418
7 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ541
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,437
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611,903
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 618
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 846
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,172
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,290
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560687
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560715
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560922
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,130
18 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559998
19 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,316
20 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559501
21 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559805
22 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559748
23 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,123
24 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559992
25 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559893
26 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559518
27 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559711
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558602
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558824
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558763
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,616
32 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558540
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558793
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558764
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558570
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558732
37 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558617
38 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557681