ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,436 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256479
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564270
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563389
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563607
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562575
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,308
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,649
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,497
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561674
10 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ876
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,484
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,611
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 993
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,323
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,899
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,803
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560956
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560987
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,364
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,656
21 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,427
22 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,000
23 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559765
24 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,174
25 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,336
26 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,537
27 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,485
28 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,451
29 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559778
30 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559970
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558908
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,146
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,204
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,244
35 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558789
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,116
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,184
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558836
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,165
40 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558862
41 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,013