ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 9,177 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25667
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2565308
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565425
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565554
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565449
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564743
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,348
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563980
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,273
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25621,014
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,244
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,478
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,923
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25611,012
15 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,362
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25614,103
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,474
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,377
19 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,802
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,685
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,451
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,316
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,389
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,997
25 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,277
26 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25592,174
27 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,959
28 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,161
29 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,725
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25592,070
31 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,175
32 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,950
33 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,401
34 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,148
35 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,300
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,348
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,749
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,702
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255812,085
40 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,201
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,735
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,899
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,192
44 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,760
45 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,225
46 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,604
47 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25661