ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,333 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563128
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563268
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562392
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562862
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,272
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,205
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561523
8 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ728
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,776
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,159
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 756
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,056
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,485
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,480
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560801
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560847
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,113
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,368
19 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,160
20 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,606
21 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559623
22 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559968
23 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,010
24 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,314
25 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,269
26 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,157
27 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559623
28 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559830
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558731
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558985
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,000
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,889
33 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558658
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558944
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558958
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558692
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558919
38 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558727
39 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557804