ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,382 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/256565
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565291
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565486
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565259
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564679
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,147
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563861
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,188
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562935
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,180
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,283
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,840
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561947
14 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,288
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,828
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,387
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,309
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,734
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,603
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,347
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,256
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,308
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,833
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,166
25 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,969
26 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,794
27 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,092
28 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,643
29 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,981
30 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,119
31 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,862
32 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,126
33 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,079
34 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,243
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,265
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,628
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,633
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,963
39 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,088
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,660
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,700
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,122
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,678
44 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,143
45 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,520