ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,825 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564249
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564437
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563495
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563789
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562627
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,539
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,789
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,593
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561723
10 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ975
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,700
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,764
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,044
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,443
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,024
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,951
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,006
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,030
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,453
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,754
21 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,571
22 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,182
23 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559826
24 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,272
25 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,505
26 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,636
27 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,574
28 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,581
29 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559837
30 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,018
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558980
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,242
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,308
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,408
35 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558835
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,230
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,295
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558877
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,262
40 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558907
41 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,131