ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,965 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/256596
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565362
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565194
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564572
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564962
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563768
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,120
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562842
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,033
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,155
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,781
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561892
13 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,231
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,585
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,243
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,249
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,678
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,462
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,265
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,196
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,219
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,735
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,060
24 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,863
25 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,645
26 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,027
27 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,563
28 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,843
29 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,025
30 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,804
31 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,968
32 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,010
33 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,185
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,201
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,534
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,543
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,853
38 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,015
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,562
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,595
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,049
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,573
43 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,082
44 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,421