ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,719 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256454
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563205
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563350
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562475
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,053
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,415
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,324
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561585
9 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ790
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,063
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,309
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 837
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,135
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,632
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,581
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560854
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560902
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,200
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,469
20 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,238
21 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,729
22 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559677
23 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,036
24 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,115
25 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,380
26 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,350
27 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,242
28 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559672
29 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559889
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558797
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,041
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,065
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,996
34 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558712
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,001
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,055
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558752
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558996
39 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558783
40 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557852