ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,274 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561744
2 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2560805
3 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2560861
4 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560804
5 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560650
6 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559729
7 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2559659
8 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2559801
9 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2559656
10 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2559717
11 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2559684
12 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2559745
13 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2559771
14 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2559800
15 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 11/2558763
16 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 10/2558701
17 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558828
18 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2558671
19 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2558724
20 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2558744
21 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2558662
22 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2558667
23 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2558621
24 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2558784
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 746
26 รายการประชุม ครั้งที่ 11/2557739
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557744