ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ติดต่อเรา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 28,840 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ตั้ง : 389/5 หมู่ที่ 4 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-273298,077-273030,077-281635,077-287998 
โทรสาร : 077-273071
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
      สายตรง ผอ.สพป. 077-272864
      สายตรงเลขานุการ ผอ.สพป. 077-272892 ต่อ 117,119
      กลุ่มงานช่วยอำนวยการ


077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 142,147

      กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 121,122,123
e-mail : nites@surat1.go.th 
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 131
e-mail : dlict@surat1.go.th
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 133,134
e-mail : promote@surat1.go.th
      กลุ่มนโยบายและแผน 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 135,136
e-mail : plan@surat1.go.th
      หน่วยตรวจสอบภายใน 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 141
e-mail : audit@surat1.go.th
      กลุ่มอำนวยการ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 142,147
e-mail : genadmin@surat1.go.th 
      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 143,144,145,146
e-mail : finance@surat1.go.th
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 151,152,153
e-mail : person@surat1.go.th
      กลุ่มกฎหมายและคดี 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 154
e-mail : law@surat1.go.th
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 155
e-mail : hrd@surat1.go.th
      ห้องพักลูกจ้าง 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 161
อีเมล : surat1@surat1.go.th

แผนที่