ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมออนไลน์ การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

การประชุมในครั้งนี้ทีมงานเตรียมการได้ดีมาก วิทยากรที่มาบรรยายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี การประเมินผลหลังการอบรมมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีบางท่านไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ เนื่องจากเกินจำนวนที่ระบบกำหนดไว้ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ขอให้เพิ่มระดับเสียงให้มากกว่านี้ และอาจจะมีการยกกรณีตัวอย่างในการบรรยาย เช่น คลิปวิดีโอ จะทำให้การประชุมมีความสมบูรณ์และมีสีสันมากขึ้น

โดย : จิรพรรณ สิกขวัฒน์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2564 เวลา 13.48 น.
เข้าชม : 130 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

การเข้าระบบทำแบบทดสอบรับได้เพียง 1500/วัน และเนื่องจากผู้เข้าทำแบบทดสอบพร้อมกันหลายหัวข้อ จึงทำให้เต็มจำนวนระบบก็จะปิด สามารถทำแบบทดสอบได้ตลอดปี 2564 ข้อเสนอแนะที่ส่งมาจะนำไปปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อไปค่ะ

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 16 ส.ค. 2564 เวลา 09.32 น.