ระยะเวลาการรายงานใน KRS

การรายงานในระบบ KRS จะสิ้นสุดเมื่อใด

โดย : นางนัยนา เกิดศรี เมื่อ : 18 มิ.ย. 2563 เวลา 15.43 น.
เข้าชม : 164 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

ภายในเดือนตุลาคม 2563 ค่ะ

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 18 มิ.ย. 2563 เวลา 15.48 น.