ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
วิทยฐานะ

ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ที่จะไม่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ จะต้องรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ในแต่ละปีการศึกษาหรือไม่

โดย : ลิลดา เจริญสุข เมื่อ : 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.03 น.
เข้าชม : 11,838 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ว21/2560 โดยกำหนดให้ครูมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา โดยเริ่มมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก และสามารถนำผลงานที่มีคุณภาพตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด มาเสนอขอเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.07 น.