ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ขอย้ายสับเปลี่ยน

ญาติของดิฉันเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565 จะยื่นขอย้ายสับเปลี่ยนได้มั๊ยคะ

โดย : ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.27 น.
เข้าชม : 43,666 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ดังนี้ 1.ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่่นคำร้องขอย้าย 2. ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลา 3. การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ สรุปว่า หากคุณครูประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย จะต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือนค่ะ

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 เวลา 11.18 น.