ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เงินประกันสัญญา

เมื่อจาก สพป. โอนเงินประกันสัญญาให้ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการถอนเงินให้กับทางบริษัท ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนหรือต้องเอกสารอะไรบ้างคะก่อนที่จะทำการเบิกถอนเงินคืนบริษัท

โดย : นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช เมื่อ : 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
เข้าชม : 34,777 ครั้ง ตอบ : 2 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญา (เมื่อพ้นระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องแล้ว) เอกสารประกอบที่จะต้องนำส่งเขตพื้นที่ 1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 2. ใบเบิกถอนจำนวน 2 ฉบับ 3. สมุดคู่ฝาก 4. สำเนาใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งมอบงาน 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีรายได้สถานศึกษา เมื่อเอกสารครบถ้วน ทาง สพป.สฎ.1 จะนำเงินเข้าบัญชีโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินการถอนให้ทางบริษัทต่อไป

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 4 ธ.ค. 2563 เวลา 09.26 น.

ความคิดเห็นที่ 2

และเอกสารเพิ่มเติมคือสำเนาสัญญา จำนวน 1 ชุด ขอให้แนบด้วยนะคะ ซึ่งขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแนบทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เขตพื้นที่การศึกษาได้เคยแจ้งเวียนให้ทางโรงเรียนได้รับทราบทางระบบ My office เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วค่ะ

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 4 ธ.ค. 2563 เวลา 09.30 น.