ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
การถ่ายรูป/วิดีโอ แล้วติดคนอื่นเข้ามาผิดไหม
เมื่อ 21 พ.ย. 2566 เวลา 10.53 น.
นางสาวศลัณยพพร ทองถึง1168
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
เมื่อ 18 ต.ค. 2566 เวลา 15.33 น.
นางสาววัชรีพร สมพงษ์1536
Facebook
เมื่อ 27 ก.ย. 2566 เวลา 21.20 น.
มะลิ อินทรีย์119
กฎหมาย PDPA
เมื่อ 7 ก.ย. 2566 เวลา 15.01 น.
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก1738
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 17 พ.ค. 2566 เวลา 19.38 น.
นางพัชราภรณ์ จีนหีต11,499
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 1 พ.ค. 2566 เวลา 13.41 น.
นางพัชราภรณ์ จีนหีต1424
ข้อมูลส่วนบุคล
เมื่อ 4 เม.ย. 2566 เวลา 10.29 น.
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง1491
ข้อมูลส่วนบุคล
เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 12.32 น.
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง1301
ผลลัพธ์การพัฒนาสถานศึกษา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 10.56 น.
นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด11,997
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อ 17 พ.ย. 2565 เวลา 11.26 น.
มัลลิกา1716
PA
เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 13.02 น.
จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์1897
โรงเรียนคุณธรรมเเละโรงเรียนวิถีพุทธ
เมื่อ 24 ส.ค. 2565 เวลา 14.55 น.
นายบุริศร์ สุขสุวรรณ0248
PA
เมื่อ 8 ส.ค. 2565 เวลา 10.37 น.
อรทัย นาคพันธุ์11,256
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อ 18 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์1672
ระบบประเมิน
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 11.41 น.
นายเป็นต้น จินะกุล1837
หน้า 1 / 3 (ทั้งหมด 43 รายการ)
1  2  3  ถัดไป