ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
เมื่อ 12 พ.ย. 2564 เวลา 12.47 น.
รุ่งอคุณหวั่งประดิษฐ์11,276
บัตรข้าราชการ
เมื่อ 25 ก.ย. 2564 เวลา 10.17 น.
นายวรเทพ กามูณี130
ศึกษาต่อ
เมื่อ 21 ส.ค. 2564 เวลา 20.46 น.
นางสาวพรพรหม ลิ้มทองสกุล225
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค46,675
พิธีการศพ
เมื่อ 8 ก.ค. 2564 เวลา 16.39 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค14,271
เกียรติบัตร
เมื่อ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 20.03 น.
นางอรัญญา คงเทพ1170
การปรับขึ้นเงินเดือน
เมื่อ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11.38 น.
นายคล้อย สังฆะมาศ1110
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16.52 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์123,304
เงินประกันสัญญา
เมื่อ 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช234,939
ขอย้ายสับเปลี่ยน
เมื่อ 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.27 น.
ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง142,102
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 12.40 น.
นางสาวจิตรา​ สัมพันธ์171,608
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 13 ส.ค. 2563 เวลา 16.47 น.
นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง18,884
วิทยฐานะ
เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.03 น.
ลิลดา เจริญสุข111,953
รับมือ covid รอบสอง
เมื่อ 21 ก.ค. 2563 เวลา 10.03 น.
เสาวรัตน์ อนันต์114,897
กลุ่มงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
เมื่อ 20 ก.ค. 2563 เวลา 22.56 น.
นางสาวเสาวรัตน์ อนันต์1317
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 25 รายการ)