ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
ระบบประเมิน
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 11.41 น.
นายเป็นต้น จินะกุล1344
ข้อตกลงพัฒนางาน
เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15.36 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์1546
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 22 เม.ย. 2565 เวลา 13.37 น.
นางสาวนันทาภรณ์ เสวกวัง1434
การทำข้อสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจากเขตพื้นที่
เมื่อ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.40 น.
นางปรียา แซ่ซิ้ม152
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
เมื่อ 12 พ.ย. 2564 เวลา 12.47 น.
รุ่งอคุณหวั่งประดิษฐ์18,156
บัตรข้าราชการ
เมื่อ 25 ก.ย. 2564 เวลา 10.17 น.
นายวรเทพ กามูณี1166
ศึกษาต่อ
เมื่อ 21 ส.ค. 2564 เวลา 20.46 น.
นางสาวพรพรหม ลิ้มทองสกุล2154
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค46,836
พิธีการศพ
เมื่อ 8 ก.ค. 2564 เวลา 16.39 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค14,405
เกียรติบัตร
เมื่อ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 20.03 น.
นางอรัญญา คงเทพ1277
การปรับขึ้นเงินเดือน
เมื่อ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11.38 น.
นายคล้อย สังฆะมาศ1218
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16.52 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์123,411
เงินประกันสัญญา
เมื่อ 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช235,067
ขอย้ายสับเปลี่ยน
เมื่อ 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.27 น.
ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง143,495
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 12.40 น.
นางสาวจิตรา​ สัมพันธ์171,719
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 29 รายการ)