ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
ข้อมูลส่วนบุคล
เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 12.32 น.
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง165
ผลลัพธ์การพัฒนาสถานศึกษา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 10.56 น.
นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด11,869
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อ 17 พ.ย. 2565 เวลา 11.26 น.
มัลลิกา1582
PA
เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 13.02 น.
จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์1770
โรงเรียนคุณธรรมเเละโรงเรียนวิถีพุทธ
เมื่อ 24 ส.ค. 2565 เวลา 14.55 น.
นายบุริศร์ สุขสุวรรณ095
PA
เมื่อ 8 ส.ค. 2565 เวลา 10.37 น.
อรทัย นาคพันธุ์11,122
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อ 18 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์1536
ระบบประเมิน
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 11.41 น.
นายเป็นต้น จินะกุล1704
ข้อตกลงพัฒนางาน
เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15.36 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์1674
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 22 เม.ย. 2565 เวลา 13.37 น.
นางสาวนันทาภรณ์ เสวกวัง1550
การทำข้อสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจากเขตพื้นที่
เมื่อ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.40 น.
นางปรียา แซ่ซิ้ม1176
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
เมื่อ 12 พ.ย. 2564 เวลา 12.47 น.
รุ่งอคุณหวั่งประดิษฐ์19,438
บัตรข้าราชการ
เมื่อ 25 ก.ย. 2564 เวลา 10.17 น.
นายวรเทพ กามูณี1298
ศึกษาต่อ
เมื่อ 21 ส.ค. 2564 เวลา 20.46 น.
นางสาวพรพรหม ลิ้มทองสกุล2301
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค47,226
หน้า 1 / 3 (ทั้งหมด 36 รายการ)
1  2  3  ถัดไป