ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อ 17 พ.ย. 2565 เวลา 11.26 น.
มัลลิกา1358
PA
เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 13.02 น.
จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์1711
โรงเรียนคุณธรรมเเละโรงเรียนวิถีพุทธ
เมื่อ 24 ส.ค. 2565 เวลา 14.55 น.
นายบุริศร์ สุขสุวรรณ018
PA
เมื่อ 8 ส.ค. 2565 เวลา 10.37 น.
อรทัย นาคพันธุ์11,040
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อ 18 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์1477
ระบบประเมิน
เมื่อ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 11.41 น.
นายเป็นต้น จินะกุล1638
ข้อตกลงพัฒนางาน
เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15.36 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์1612
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 22 เม.ย. 2565 เวลา 13.37 น.
นางสาวนันทาภรณ์ เสวกวัง1492
การทำข้อสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจากเขตพื้นที่
เมื่อ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.40 น.
นางปรียา แซ่ซิ้ม1118
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
เมื่อ 12 พ.ย. 2564 เวลา 12.47 น.
รุ่งอคุณหวั่งประดิษฐ์18,440
บัตรข้าราชการ
เมื่อ 25 ก.ย. 2564 เวลา 10.17 น.
นายวรเทพ กามูณี1232
ศึกษาต่อ
เมื่อ 21 ส.ค. 2564 เวลา 20.46 น.
นางสาวพรพรหม ลิ้มทองสกุล2232
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค47,015
พิธีการศพ
เมื่อ 8 ก.ค. 2564 เวลา 16.39 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค14,474
เกียรติบัตร
เมื่อ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 20.03 น.
นางอรัญญา คงเทพ1339
หน้า 1 / 3 (ทั้งหมด 34 รายการ)
1  2  3  ถัดไป