ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
นโยบาย No Gift Policy
เมื่อ 8 พ.ค. 2567 เวลา 12.05 น.
นางสาวอรทัย นาคพันธุ์1403
กรณีสั่งการในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ครูควรจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อ 21 เม.ย. 2567 เวลา 15.44 น.
นางสาวศิริกานต์ ชาญชล1540
อัตราเงินเดือนของผู้ที่จะสอบบรรจุ
เมื่อ 2 เม.ย. 2567 เวลา 08.43 น.
นายวุฒิชัย สะอาด183
การประกาศนโยบาย No Gift Policy หมายถึงอะไร
เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 14.11 น.
นายเอกลักษณ์ ทองแช่ม11,133
การถ่ายรูป/วิดีโอ แล้วติดคนอื่นเข้ามาผิดไหม
เมื่อ 21 พ.ย. 2566 เวลา 10.53 น.
นางสาวศลัณยพพร ทองถึง11,283
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
เมื่อ 18 ต.ค. 2566 เวลา 15.33 น.
นางสาววัชรีพร สมพงษ์1703
Facebook
เมื่อ 27 ก.ย. 2566 เวลา 21.20 น.
มะลิ อินทรีย์1146
กฎหมาย PDPA
เมื่อ 7 ก.ย. 2566 เวลา 15.01 น.
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก1885
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 17 พ.ค. 2566 เวลา 19.38 น.
นางพัชราภรณ์ จีนหีต11,629
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 1 พ.ค. 2566 เวลา 13.41 น.
นางพัชราภรณ์ จีนหีต1539
ข้อมูลส่วนบุคล
เมื่อ 4 เม.ย. 2566 เวลา 10.29 น.
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง1598
ข้อมูลส่วนบุคล
เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 12.32 น.
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง1445
ผลลัพธ์การพัฒนาสถานศึกษา
เมื่อ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 10.56 น.
นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด12,142
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อ 17 พ.ย. 2565 เวลา 11.26 น.
มัลลิกา1864
PA
เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 13.02 น.
จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์11,020
หน้า 1 / 4 (ทั้งหมด 47 รายการ)
1  2  3  4  ถัดไป