ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นับถอยหลังการสอบ
O-NET ป.6
 
10 กุมภาพันธ์ 2567
O-NET ม.3
 
11 กุมภาพันธ์ 2567
RT ป.1
 
14 กุมภาพันธ์ 2567
NT ป.3
 
28 กุมภาพันธ์ 2567
 

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )
เทศกาลงานการุณเมตต์ 2567
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
23 ม.ค. 2567
กิจกรรมวันครูเครือข่ายเกาะพะงัน
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
16 ม.ค. 2567
วันเด็กแห่งชาติ 2567
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
13 ม.ค. 2567
ปฐมวัยใฝ่ธรรมะ
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
11 ม.ค. 2567
กิจกรรมวันปีใหม่ 2567
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
28 ธ.ค. 2566
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66